دانلود پی دی اف کتاب The Burning Wheel and Leda

[ad_1]

اینها شعرهای بسیار جالبی هستند. قطعاً یک نویسنده باید صاحب تمام آثارش باشد. چنین شخص جالبی. برای ما که وسواس زیادی در نوشتن الدوسنت داریم ، بسیار جالب است که آنها به همان ابتدا برگردند و به ترتیب زمانی آلدوس را کار کنند. (Goodreads)

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Burning Wheel and Leda