دانلود پی دی اف کتاب The Burden Is Light! : The Autobiography of a Transformed Pagan Who Took God at His Word

[ad_1]

یک داستان نویس و نویسنده موفق ، وقایعی را که منجر به مسیحی شدن مجدد وی شد ، بازگو می کند و راه های حمایت از ایمان خود را شرح می دهد. – چاپ شده.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Burden Is Light! : The Autobiography of a Transformed Pagan Who Took God at His Word