دانلود پی دی اف کتاب The BS Dictionary

[ad_1]

آیا شما مشتاق یک کتاب هستید که زبان رایج شغل خود را رد کند؟ آیا می خواهید کیمونو به اصطلاحات و اصطلاحات کلیشه ای که پهنای باند درک را افزایش می دهد باز باشد؟ در این صورت ، The BS Dictionary: The Origins of The Origins و معنای واقعی Business Speak برای شما مناسب است. نویسندگان مطالب تصفیه شده و مستند شده را برای ریشه شناسی کامل عبارات مورد علاقه ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The BS Dictionary