دانلود پی دی اف کتاب The Brazen Altar

[ad_1]

آنها می دانند که خدایان البته توسط انسان خلق شده اند. اما خدایان از مردم محافظت می کنند و آنها را تأمین می کنند ، پس چرا مردم به خدایان خدمت نمی کنند؟ در یک جامعه مدینه فاضله ، چه راهی بهتر برای بیان خدمات از طریق خوشبختی و اعتماد؟ از نظر خما و هفت پتانسیل دیگر او ، این بدان معناست که ماهها آموزش و تمرین می بینید تا وارد معبد خدای خورشید شوید تا مشخص شود کدام یک از آنها به عنوان قربانی انتخاب می شود. در انقلاب تابستانی ، شخصی که به عنوان قربانی انتخاب می شود باید کل لیسانس را از بالای معبد بخواند ، در حالی که ارگاسم اجباری بدون توقف باید با غروب داویتیل انجام شود. از نظر ترلین ، خدمت به معنای حضور در باغ ، برهنه و خوابیدن است در حالی که نمازگزاران به بدن خود کمک می کنند. ترلین بارها و بارها در وجد از خواب بیدار می شود ، و دوباره خوابش می برد. این تجربه او را تغییر می دهد و رابطه اش با دوست و معشوقش دونوین ، که وقتی او بخشی از باغ است به او مراجعه می کند. آشی به عنوان خدایی شناخته می شود ، معروف به جنگل ، که با عبادت کنندگان دیگر در جنگل رقابت می کند ، که یک شب برای نشان دادن مقاومت و اراده خود ظاهر می شود ، به طوری که او یک محراب ، یک صف طولانی ، قفس و بخشی از مراسم شامل رها کردن کامل . از خود. سه داستان برای خدمت به مردم شهر یا به منظور کسب دانش همزمان از خدایان مختلف ، در برابر یکدیگر قرار می گیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Brazen Altar