دانلود پی دی اف کتاب The Book of Snobs

[ad_1]

“کتاب اسنوب ها” مجموعه ای از ساخته های طنز ویلیام مکیپیس تاکرای است که برای اولین بار در مجله پانچ با نام اسنوبز انگلیس منتشر شد. در حالی که اصطلاح “دزد” از اواخر قرن هجدهم به کار رفته بود ، تاکرایی این اصطلاح را به کار برد تا کسانی را که دیگران را “از نظر اجتماعی فرومایه” می دانند ، به سرعت کسب محبوبیت کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Book of Snobs