دانلود پی دی اف کتاب The Book of Monelle

[ad_1]

هنگامی که مارسل شائوب در سال 1894 کتاب مونلا را به زبان فرانسه منتشر كرد ، بلافاصله به كتاب مقدس غیررسمی جنبش نمادگرایان فرانسه مبدل شد ، كه توسط معاصرانی مانند استفان مالامیر ، آلفرد زاری و آندره گید مورد ستایش قرار گرفت. ترکیبی کاملاً بافته شده از افسانه ها ، حکایت ها ، افسانه ها و فلسفه های نهیلیستی ، بیش از یک قرن بعد اثری عمیقا باطنی و دلهره آور است ، مجموعه ای از ویرانه های ادبی و شخصی که به سبک برادران گریم و فریدریش نیچه تحریک شده است کتاب مونل نتیجه یک دردسر عاطفی شدید در مورد از دست دادن عشق شواب بود ، یک “دختر خیابان” به نام لوئیس ، که در سال 1891 با او دوست شد و دو سال بعد به بیماری سل تسلیم شد. شاو كه او را به یك پیامبر معصوم نابودی ، مونل تبدیل می كند ، داستانهای خواهران مختلف خود را تعریف می كند: دختران برای ناامیدی خودكشی می كنند ، در بین دنیای وهم خیال بچه ها و دنیای تلخ واقعیت گرفتار شده اند. این ترجمه جدید دوباره یک شاهکار واقعی Fin-de-Uncle را به زبان انگلیسی معرفی می کند. از گیلوم آپولینر و خورخه لوئیس بورخس گرفته تا روبرتو بولانئو ، مارسل شواب (1867–1905) تأثیر نهفته بر نسل نویسندگان به زبان عامیانه خیابان سارقان قرون وسطایی کاملاً مسلط بود به عنوان والت ویتمن (که وی به فرانسه ترجمه کرد) در این شعر بودند . پل والری و آلفرد زاری هم كتاب های اول خود را به او اختصاص دادند و هم او دایی كلود كاهون عكاس سورئالیست بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Book of Monelle