دانلود پی دی اف کتاب The Book of Isaiah 12 Lesson Study Guide : The Vision

[ad_1]

کتاب اشعیا یک پیام شگفت انگیز از هیجان بیش از حد ، امید ، آسایش و ترمیم همه چیز است. سفر در کتاب اشعیا به معنای تجربه کامل کتاب مقدس است. هر دو همه چیز را با خدا جدید می کنند و یک آسمان و زمین جدید برای ما فراهم می کنند. این مطالعه 12 درسی درباره کتاب اشعیا فرصتی بی نظیر و خوشایند را برای غوطه ور شدن در کلام ارزشمند خداوند بیان شده در راهنما ، ترجمه شور ارائه می دهد. سفر خود را با مقدمه ای عمیق و جزئیات نویسندگی اشعیا ، تاریخ ایجاد ، اولین گیرندگان ، تنظیمات ، هدف ، پیام اصلی و مضامین اصلی آغاز کنید. سپس هر درس شما را با بخشی از کتاب همراه می کند و شامل آیاتی قابل توجه ، اطلاعات تاریخی و فرهنگی ، تعاریف کلمات و زبان ، ارجاع به کتابهای دیگر کتاب مقدس ، نقشه ها و توصیف شخصیت های برگرفته از کتاب مقدس است. و تاریخ کلیسا. درک کتاب مقدس خود از کتاب اشعیا را غنی کنید ، عشق خدا به خود را تجربه کنید و سخنان صمیمانه خود را با دیگران در میان بگذارید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Book of Isaiah 12 Lesson Study Guide : The Vision