دانلود پی دی اف کتاب The Book of Forms : A Handbook of Poetics. Fifth Edition.

[ad_1]

کتاب فرمها: کتاب شاعر که اکنون در چاپ پنجم خود است ، دانش آموزان ، معلمان و منتقدان را راهنمایی و راهنمایی می کند. کتاب فرم که از شاگردان تازه کار تا استاد همراه است ، بیش از پنجاه سال است که “کتاب مقدس شاعر” نامیده می شود. سبک جذاب و نمونه های مناسب ترکو ، مشترک با هر دو و به ندرت در مورد فرم ها و رونق ها ، از نویسندگان دعوت می کند تا در راه به چالش کشیدن و غنی سازی کار خود تلاش کنند. ویرایش پنجم که برای شاعر امروز تجدید نظر شده است ، شامل شاخص های فرم یاب مفید با قوانین جزئیات جدید و نمونه های جدید کلمات و نثر است که برای مطالعه شعر و همه اشکال شعر لازم است. همانطور که تورکو در مقدمه می نویسد: “ناگفته نماند که هرچه بیشتر کار بلد باشد ، توانایی بیشتری هم دارد.”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Book of Forms : A Handbook of Poetics. Fifth Edition.