دانلود پی دی اف کتاب The Book of Fish and Fishing – A Complete Compendium of Practical Advice to Guide Those Who Angle for All Fishes in Fresh and Salt Water

[ad_1]

این کتاب باستانی شامل مجموعه کاملی از توصیه های عملی برای راهنمایی ماهیگیران به سمت همه ماهیان موجود در آبهای شیرین و شور است. هدف این کتاب اطلاع رسانی در مورد انواع آبهای شیرین و به ویژه ماهیان دریایی بومی آبهای آمریکا است. این متن که با انبوهی از اطلاعات عملی جالب و همچنین بصورت عمیق نشان داده شده است ، برای علاقه مندان به ماهیگیری در آمریکا بسیار قابل استفاده خواهد بود و افزودنی شایسته برای هر مجموعه ادبیات متحد است. فصل های این بخش عبارتند از: “محبوب ماهیان آب شیرین” ، “ماهی های محبوب نمک-والتر بازی” ، “محبوب پایین تازه” ، “ماهی آب” ، “محبوب پایین ماهی را ببینید” ، “از کجا آنها را تهیه کنید” ، “چگونه آنها را بدست آوریم” ، “چه موقع آنها را بدست آوریم” ، “با چه چیزی آنها را بگیرم” ، “چگونه بازی کنیم و چگونه آنها را فرود آوریم” و غیره این کتاب در اصل در سال 1917 منتشر شد و اکنون با مقدمه ای ویژه ویژه در مورد تاریخ ماهی در حال تکمیل است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Book of Fish and Fishing – A Complete Compendium of Practical Advice to Guide Those Who Angle for All Fishes in Fresh and Salt Water