دانلود پی دی اف کتاب The Bon Marché : Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1920

[ad_1]

مایکل میلر در این تاریخ اجتماعی گسترده از بن مارک ، فروشگاه بزرگ پاریس که بزرگترین فروشگاه در جهان بود قبل از 1914 ، هویت ، جاه طلبی ها و نگرانی های بورژوازی را بررسی می کند که Emporia جدید آنقدر بازی می کند. او از طریق پیترادوش ، تفسیری اساسی از تصاویر عمومی و روابط محکم خانواده ، نشان می دهد که چگونه این سرمایه گذاری جدید در جذب ارزش های سنتی با دوران مصرف انبوه و بوروکراسی موفق بوده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bon Marché : Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1920