دانلود پی دی اف کتاب The Bloomsbury Anthology of Great Indian Poems

[ad_1]

گلچین شعرهای بزرگ هند ، بلومزبری ، ابتکاری بی نظیر ابهی کی ، شاعر ، دیپلمات ، گنجینه ای از شعر بیش از 3000 سال شعر هند را به 28 زبان ارائه می دهد. این غنای و تنوع شعر موجود در زبانها و گویشهای بی شمار هند را به نمایش می گذارد. این شعرها در نور ، کنایه ، احساس و معنویت فراوان است که حواس ما را به وجد می آورد ، طعم ها ، بوها ، رنگ ها و حالات خاص هند را به خود جلب می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bloomsbury Anthology of Great Indian Poems