دانلود پی دی اف کتاب The Blood of Whisperers

[ad_1]

امپراتوری در لبه جنگ تهدید به فوران در این رمان فانتزی پرماجرا و حماسه انتقام جویی می کند. آنها او را غاصب می نامند. پادشاهی کایسی توسط خدایان اداره می شد. اکنون کین تسای کریمسون ، مردی خونخوار ، بر تخت سلطنت نشسته است. به فرمان وی ، آخرین امپراتور اوتاکو کشته شد و دوره جدیدی آغاز شد. اما ادعای یک امپراتوری ، تصرف آن آسان است. در شمال جایی که وفاداری به نام Otako تعمیق می یابد ، یک شورش افزایش می یابد. و خانواده امپراطور خواهند دانست که کشتن یک اتوکو به معنای این نیست که همه آنها را کشته اید. انتقام در راه است. سه گانه انتقام. نجوا طوفان خون

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Blood of Whisperers