دانلود پی دی اف کتاب The Blessing : Uniting Generations

[ad_1]

ما برای شکوه مقدر شده ایم. از طریق داستان های ابراهیم ، اسحاق و یعقوب ، ما آرزوی عمیق خالق را برای ارتباط هر ملت ، قبیله و زبان پیدا می کنیم. برایان و کندیس سیمونز مطالعه عمیق کتاب پیدایش را در این جلد دوم ادامه می دهند که شامل دوازده فصل تا سی و پنج فصل است. با استفاده از تفسیر ، مطالعه کلمات ، منابع متقابل و ترجمه های جایگزین ، اطلاعات جدیدی را از پاورقی ها دریافت کنید. خدا یک نعمت وراثت برای همه ما است که نسل ها را در شکوه خود متحد می کند. هنگامی که ما پدر را می بینیم ، همانطور که پدران او را دیدند ، ما به ارث خود در اینجا روی زمین قدم می گذاریم و عاشق قلب واقعی می شویم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Blessing : Uniting Generations