دانلود پی دی اف کتاب The Blackpool Streamlined Trams

[ad_1]

تراموا در اوایل دهه 1930 در یک دوراهی در بلکپول قرار داشت. این سیستم به سرمایه گذاری در مسیرهای جدید و تراموا نیاز داشت ، در حالی که خطر جدی وجود دارد که مسیرهای “شهری” – مانند سایر نقاط انگلستان که اپراتورها با چالش های مشابهی روبرو هستند – احتمالاً به عملیات اتوبوس منتقل شوند. انتصاب والتر لوف به عنوان مدیر کل جدید ، ثابت کرد که یک نقطه عطف است. با همکاری نزدیک با انگلیسی الکتریک ، مستقر در پرستون مجاور ، لوف مجموعه ای از ترامواهای ساده – هر دو طبقه و دو طبقه – را ایجاد کرد تا انقلابی در تراموا شهر ایجاد کند. در اواخر دهه 1930 ، شرکت بیش از 100 تراموا را خریداری کرد – اکثریت ساخته شده توسط انگلیسی الکتریک اما با 20 دستگاه از Brush ساخته شده است – که بقا را نه تنها با تفرجگاه برای مسیر اصلی ، بلکه “Fleetwood” Town’routes تضمین کرد. 70 سال آینده ، این تراموا پایه و اساس سیستم بلکپول بود. تقریباً از ابتدا ، هنگامی که تعدادی برای تأمین نیازهای تغییر یافته در طول جنگ جهانی دوم اصلاح شد ، بسیاری از تراموا های تراموا بازسازی شدند – برای مثال در اتومبیل های قدرتمندی که با تریلر کار می کردند ، یا یک ماشین سواری در دهه 1970 – که عمر او را طولانی کرد و طراحی های مدرن تری به او بخشید. فقط در دهه اول قرن 20 با مدرنیزاسیون سیستم بلکپول بود که به هر حال ، آنها عمدتاً منسوخ شدند ، اما هنوز هم ، به عنوان بخشی از ناوگان میراث ، بخشی از صحنه معاصر بلکپول باقی مانده اند. این کتاب با حفظ توسعه بلکپول تاریخچه تراموا را به خوبی سازمان یافته دهه 1930 بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Blackpool Streamlined Trams