دانلود پی دی اف کتاب The Black Yonnix : A Bitter End

[ad_1]

کنسی وردالیان ممکن است جوان و احمق باشد ، اما پس از کشتن پدربزرگش به دست یک شرور ظالم ، دیگر دست به هیچ کاری برای انتقام نمی زند. نه تنها این ، بلکه خزانه پدرانه خانواده او را به سرقت بردند و در شماری حریص نگهداری کردند. وقتی کانسی خود را در میان یک نقشه پیدا می کند ، هنگامی که با خدمه دزد دریایی و داد و بیداد می شود ، متوجه می شود که این قاتل پدربزرگش را سرنگون می کند و یک باره گنج را بازیابی می کند ، به خود او بستگی دارد. ممکن است فرصتی برای انجام این کار وجود داشته باشد. از آنجا که خدمه Black Yonics با برنامه ای سختگیرانه به یک شهر کنترل شده نفوذ می کنند ، Kansi باید طناب خود را تا انتهای تلخ پرداخت کند و در داخل و خارج با شیاطین روبرو شود و به زندگی جدید خود بشتابد. مردن

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Black Yonnix : A Bitter End