دانلود پی دی اف کتاب The Black Register

[ad_1]

آیا متفکران می توانند با این پرسش از انسان ها دست و پنجه نرم کنند که انسان غیر انسانی شده باشد؟ چطور متفکران سیاه پوست می توانند با جهانی روبرو شوند و جهانی معنا کنند که خلاف وجود سیاه پوستان باشد. اینها س theالاتی است که سیلویا وینتر ، آیم سزار ، استیو بیکو ، آستا شکور ، جورج جکسون ، مابوگو پی از ساچای سیتول. درخشان کارهای طاووس را تحلیل می کند و جورجیو منتقد آگامبن است. سیتول از طریق بازجویی دقیق از نوشته های خود ، نشان می دهد که چگونه سیاهان ثبتی نمایشی منحصر به فرد انتقادی را نشان می دهد ، که از آن منظم به طور خودکارانه برای رویارویی با جهان ساخته شده است. ثبت سیاه روشی است برای تفکر ، دانستن و انجام دادن ، که از مبارزات وجودی علیه ضد سیاه پوستی نشات می گیرد و در تجربه سیاه پوستی در جهان ضد ضد پستان زندگی می کند. ثبت سیاه نیروی انتقادی است که از جانب متفکرانی غیرانسانی حاصل می شود ، و آنها به نوبه خود سوال را تعریف می کنند ، واقعیت را تعریف می کنند و برای ارائه آن ، نیروهایی را که به انقیاد اطلاع می دهند ، لغو می کنند. این کتاب قوس تفکر انتقادی سیاه در هفتاد و پنج سال گذشته را دوباره تعریف می کند و یک متن ضروری برای هر کسی است که به روش عمیق و پایدار اتصال نژاد جهان و اندیشه ما توجه دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Black Register