دانلود پی دی اف کتاب The Birth of Christianity

[ad_1]

در ابتدا در سال 1953 منتشر شد ، تولد مسیحیت سیر تحول آموزه های مسیحی و تاسیس کلیسا را ​​تحلیل می کند. این کتاب تاریخ شکل گیری کلیسا به عنوان یک جامعه مذهبی جدید را ردیابی می کند و پیشرفت آن را هم در زندگی عاطفی و هم در کنش اخلاقی ، همچنین در سطح اجتماعی ، مورد توجه قرار می دهد. این مقاله به بررسی چگونگی مسیحیت برای اولین بار در جامعه به اشکال مختلف ، که بتدریج به یک سیستم دکترین تبدیل شده ، بیان می شود و چگونگی الهیات مسیحی و جزم را بررسی می کند. تولد مسیحیت علاقه مندان به تاریخ دین ، ​​مسیحیت ، الهیات و فلسفه دین را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Birth of Christianity