دانلود پی دی اف کتاب The Birds

[ad_1]

پیستتر موفق می شود پرندگان را متقاعد کند که مأموریت آنها حکومت بر جهان است. طبق نظر وی ، شهر پرندگان Tysukukushchena بین آسمان و زمین در حال ساخت است. پرندگان بالها را به آزار دهنده ها و بتهای شکمی می دهند ، ماسوره ها فرمانروای شهر جدید می شوند و طرحی را با هدف گرفتن قدرت از خدایان المپیک اجرا می کنند. پرندگان دود یاگایاهای تغذیه کننده خدایان را متوقف می کنند ، مردم را ترغیب می کنند که پرندگان را به عنوان خدایان جدید احترام بگذارند و به آنها قول حفاظت از آن را می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Birds