دانلود پی دی اف کتاب The Birds of Nottinghamshire

[ad_1]

آخرین بررسی جامع پرندگان ناتینگهام شایر بیش از چهار دهه پیش انجام شد. از آن زمان تاکنون چیزهای زیادی تغییر کرده است و یک Avifuna جدید برای مدت طولانی وجود داشته است. این کتاب گزارش های تاریخی مربوط به قرن نوزدهم ، سوابق به دست آمده از پرونده های باشگاه پرندگان کانتی (ناظران پرندگان ناتینگهام شایر) و داده های بررسی ها و برنامه های نظارت ملی و منطقه ای را با هم جمع می کند. گزارش حاصله نمای کلی از وضعیت فعلی زندگی پرندگان این شهرستان را ارائه می دهد که در متن تغییرات محیطی و اقلیمی تنظیم شده است. گودالهای شن در دره های ترنت و بت راهروهای بزرگی برای پرندگان سرگردان در انگلیس و ناتینگهام شایر تشکیل می دهند و بیش از سهم کمیاب های ملی آنها را به خود جلب کرده است. اینها شامل اولین کابوس شبانه مصری بریتانیا و یلگوهای کوچک در قرن نوزدهم ، ایجاد موی سر ، موی سرخ ، اپیلاسیون سرو و چوب های بال سیاه در قرن بیستم و در سال 2017 تلاشی به یاد ماندنی توسط زنبورخوار اروپایی است. دروغ گفتن در وسط شهرستان همچنین پناهگاه مجموعه ای از گونه های شاخص از جمله کابوس شبانه اروپایی ، چوب جنگلی اوراسیا ، بوستان عسلی و هوافینچ است. این کتاب وضعیت گذشته و حال 334 گونه ثبت شده از سال 2018 در ناتینگهام شایر را توصیف می کند. در نظر گرفته شده است با عکس های گرفته شده در شهرستان ، و طرح هایی از هنرمند شناخته شده در سطح بین المللی مایکل وارن ، این مرجع رسمی است. پرندگان ناتینگهام شایر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Birds of Nottinghamshire