دانلود پی دی اف کتاب The Birds : A Play

[ad_1]

پرندگان بر آسمان حکومت می کنند – و در این اثر سرگرم کننده توسط نمایشنامه نویس یونان باستان برای Leicestrata و The Clouds شناخته شده است. این کمدی برنده جایزه – که اولین بار در یونان در سال 414 قبل از میلاد اجرا شد – حتی پس از دو هزار سال نیز همچنان یک قرائت لذت بخش است. همانطور که پرندگان آتن ناامیدی خود را از اشتراک با انسانها ابراز می کنند ، آنها قصد دارند امپراطوری خود را در آسمان بسازند: ابر-فاخته-سرزمین. به زودی آنها از قدرت خود استفاده می کنند زیرا سدی بین انسانهای فانی و المپیایی ها ایجاد می کنند – و خود را به خدایان جدید معرفی می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Birds : A Play