دانلود پی دی اف کتاب The Biology of Particles in Aquatic Systems, Second Edition

[ad_1]

زیست شناسی ذرات در سیستم های آبی ، ویرایش دوم آخرین اطلاعات مربوط به ذرات و مواد محلول موجود در زیستگاه های آبزی را از رودهای کوچک تا اقیانوس ها ارائه می دهد. تنها با مطالعه این مورد می توان به درکی از عملکرد اکوسیستم های آبی دست یافت و بنابراین می توان تغییراتی را که باعث ایجاد عوامل استرس زا در این سیستم ها می شوند ، پیش بینی کرد. این نسخه جدید که به روز شده و به طور گسترده تجدید نظر شده است ، شامل طبقه بندی ذرات و مواد محلول ، منشا و تشکیل سیستم های آبی ذرات ، عوامل م affectثر در تجمع ذرات ، روش های جذب ذرات توسط تجزیه کننده ها و حیوانات پلانکتون و حاوی استفاده از ذرات معلق و مواد آلی محلول است. . به عنوان غذا

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Biology of Particles in Aquatic Systems, Second Edition