دانلود پی دی اف کتاب The Biological and Social Determinants of Child Development : A Special Double Issue of Developmental Neuropsychology

[ad_1]

عوامل تعیین کننده زیست شناختی و اجتماعی رشد کودک ، ارتباط میان رشته ای و همکاری تحقیقاتی در زمینه رشد کودک را تشویق می کنند. در حالی که به نظر می رسد مقالات این شماره از نظر موضوع و نظم متنوع هستند ، چندین موضوع کلی وجود دارد: • دوره حساس رشد مغز و اهمیت ورودی های خاص محیطی در این دوره ؛ اهمیت توسعه اولیه مغز و یک محیط غنی در مقالاتی توصیف یافته های مطالعات انسانی پشتیبانی می شود. توانایی انعطاف پذیری مغز پس از بازآموزی خاص در یک نامه جذاب وجود دارد که نمایه های مختلف فعال سازی مغز را برای خوانندگان عمومی نشان می دهد. این موارد شامل خطر بالا برای ابتلا به نارساخوانی و اختلال خواندن در کودکان خردسال است. و • دوره های بحرانی ، انعطاف پذیری مغز و رفتار رشد و تغییرات موازی در ساختار و عملکرد مغز. چندین مقاله در این شماره مداخلات بالقوه را توصیف می کنند ، یکی مربوط به این دلیل است که عوامل مختلفی را توصیف می کند که توانایی تعمیم نتایج چنین مطالعاتی را به جمعیت بیشتری دارند. با قرار دادن مقالات توصیف شده در دیدگاه وسیع تر ، مقاله نهایی استدلال می کند که ما نمی توانیم وضعیت سلامت یک جامعه را درک کنیم بدون درک اثرات تعیین کننده سلامت در طول زندگی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Biological and Social Determinants of Child Development : A Special Double Issue of Developmental Neuropsychology