دانلود پی دی اف کتاب The Bigger Picture Book of Amazing Dyslexics and the Jobs They Do

[ad_1]

کتابی با زیبایی طراحی شده (پر از عکس) پر از کلمات هوشمندانه و تشویق از نارساخوانی های موفق در انجام کارهای کمدی ، معماری ، قانون ، مد و بسیاری کارهای شگفت انگیز (و قابل دستیابی) دیگر. درباره چالش های نارساخوانی. مدرسه) ، نشان می دهد که چگونه می توان از نقاط قوت شما به نفع شما استفاده کرد (به عنوان مثال تفکر بصری و تصویر بزرگ می تواند شما را در کار بدرخشد) ، این تعامل رنگارنگ با افراد خلاق ، با انگیزه و موفق کتابی از افراد درخشان و کسانی که به دلیل نارساخوانی به چیزهای باورنکردنی دست پیدا می کنند. همچنین گروهی از افراد برای حمایت از مبتلایان به نارساخوانی که در مورد آن تحقیق کرده اند یا به طور مستقیم برای کمک به نارساخوانی روزانه کار می کنند ، کار می کنند ، که این افراد سالهای خود را صرف می کنند. تشویق و الهام بخشیدن در کارتان!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bigger Picture Book of Amazing Dyslexics and the Jobs They Do