دانلود پی دی اف کتاب The Bible in Christian North Africa : Part I: Commencement to the Confessiones of Augustine (ca. 180 to 400 CE)

[ad_1]

این کتابچه به بررسی شکل گیری مسیحیت در شمال آفریقا از قرن دوم میلادی تا به امروز می پردازد. این مقاله بر استقبال از کتاب مقدس در زندگی کلیسا ، فرایندهای تصمیم گیری ، تأملات مذهبی و فلسفی پدران کلیسا در زمینه های مختلف فرهنگی و جنبش های علمی یا سلطه گرانه متمرکز است. جلد یک چهار قرن اول تا زمان آگوستین را پوشش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bible in Christian North Africa : Part I: Commencement to the Confessiones of Augustine (ca. 180 to 400 CE)