دانلود پی دی اف کتاب The Bible Guide – Old Testament

[ad_1]

“راهنمای مرجع قدیمی” که به عنوان “کتاب مرجع کلاسیک” توسط کشیش راست جیمز جونز ، اسقف سابق لیورپول آورده شده است ، سفر کامل در یک کتاب را به کتابهای عهد عتیق به خوانندگان ارائه می دهد. خواندن و پیمایش آسان است. جلد تاریخ ، داستان ها ، فرهنگ ها و پیام های هر کتاب را زنده می کند ، توضیح می دهد و زنده می کند. دسترسی اندرو نولز به نوشتن بسیاری از جنبه های کتاب مقدس را از بین برد و زمینه سازی کرد و درک ما از آموزه ها ، آموزه ها و پیام های امروز آنها را تعمیق بخشید. آنتی تز با ویژگی های بوکسور که وقایع مهم ، مکان ها ، مردم و برجسته کتاب مقدس را برجسته می کند منسوخ شده است. راهنمای ارجاع مقدمه ای ایده آل برای دانشمندان جدید و خوانندگان مشتاق است ، که مبنای کمی در موضوع دارند یا هیچ پایه ای ندارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bible Guide – Old Testament