دانلود پی دی اف کتاب The Betrayal of the Duchess : The Scandal That Unmade the Bourbon Monarchy and Made France Modern

[ad_1]

دوشس دو بری در حالی که برای به دست آوردن تاج فرانسه برای بوربون ها می جنگید ، به دست یکی از نزدیکترین مشاوران خود در این تاریخ نمایشی قدرت و انقلاب با خیانت روبرو شد. سال 1832 بود ، شیوع همه گیر وبا گسترش یافت ، و خانواده سلطنتی فرانسه در تبعید به سر می بردند و هنوز انقلابی دیگر را منتفی می دانند. از یک قلعه اسکاتلندی ، دوش دو بری – مادر یازده ساله وارث تاج و تخت – نقشه ای را برای بازگرداندن سلسله بوربن طراحی کرد. ماهها او فرماندهی یک ارتش چریکی را بر عهده داشت و خود را با لباس مبدل شدن به یک مرد اشغال کرد. اما به زودی توسط مشاور معتمد خود ، سیمون دوتز ، پسر خاخام رئیس فرانسه ، خیانت شد. خیانت علتی برای وفاداران بوربن شد و سلاح گرم نفرت را علیه یهودیان فرانسه برافروخت. هواداران دوشس با سرزنش کل مردم به خاطر اعمال یک فرد واحد ، شرایط یک قرن ضد یهود را تعیین کردند. The Betres of the Duchess با جذابیت و جزئیات شاد ، داستان جذاب یک زن با روحیه بالا ، جوانی جذاب اما زودرس است که از او عبور مضاعف کرده و یکی از مرگبارترین اشکال دنیای مدرن است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Betrayal of the Duchess : The Scandal That Unmade the Bourbon Monarchy and Made France Modern