دانلود پی دی اف کتاب The Best Kind of Magic

[ad_1]

امبر سند یک جادوگر نیست. ژن جادویی خانواده ساند به نوعی به سمت او پرید. اما او یک استعداد خاص بسیار مشخص به دست آورد: او می تواند عشق واقعی را ببیند. کهربا به عنوان یک خواستگار ، تقریباً در زنجیره غذایی ما قرار دارد (حتی شعبده بازهای جشن تولد نیز در ردیف بالایی قرار دارد) ، اما پس از پنج ثانیه تماس چشمی ، او می تواند تصور کند که همسر روح یک شخص است. امبر در مغازه جادوی مادرش – شهر وندی سحر و جادو – در مرکز شهر شیکاگو کار می کند ، و اطمینان دارد که هر نوع پایان خوش را می بیند: به غیر از یک مورد – خودش. (از این طریق تقدیرها یک احمق دشوار است.) بنابراین وقتی چارلی بلیتزمن ، پسر مایر و پسر تحت تعقیب مدرسه ، برای کمک به یافتن دوست دختر گمشده پدرش به او مراجعه می کند ، خود را از افتادن به او ناراحت می کند. چون تا زمانی که نتواند کبریت خود را ببیند ، می تواند آن را ببیند – و این کهربا نیست. چگونه او ، یک پدر واقعی صادقانه عشق ، می تواند پسری را تعقیب کند که به اندازه کافی او را می شناسد تا مطابقت او را بدست آورد. بهترین نوع جادو در شهر شیکاگو قرار دارد و خوانندگانی را که در دنیای واقعی آرزوی جادو را دارند مورد توجه قرار خواهد داد. این رمان با داشتن یک قهرمان تند و تیز ، یک بازیگر عجیب و غریب از موجودات مرموز و یک دوز مست کننده ماجراجویی ، حتما شما را با صدای بلند خنداند و اعتقاد شما به یک پایان خوش را زیر سوال برد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Best Kind of Magic