دانلود پی دی اف کتاب The Best American Travel Writing 2020

[ad_1]

بهترین نوشته سفر در سال ، انتخاب شده توسط سردبیر سریال جیسون ویلسون و سردبیر مهمان رابرت مک فارلین. رابرت مک فارلین در مقدمه خود درباره نوشتن بهترین سفرهای آمریکایی 2020 نوشتن ، خواندن و خواب دیدن سفر شدت گرفته است. از بازپرداخت وجودی در مدرسه بهمن ، یک اقدام مهربانی در مرز مکزیک و آمریکا ، تا یتیم خانه کنیا در یک معضل اخلاقی ، سفرهای نشان داده شده در این مجموعه به همان اندازه که از نظر جسمی انجام می شوند ، معنوی هم هستند. این داستان ها نه تنها سرگرمی قابل توجهی را فراهم می کنند ، بلکه مک فارلین همچنین اظهار می دارد: “انتظار راحتی ، ایجاد روابط ، بردن خوانندگان به دنیای دیگر و تصور تولیدات جایگزین و آینده ای جایگزین.” بهترین تورهای آمریکایی 2020 شامل HEIDI JULAVITS • YIYUN LI • PAAL SALOPEK • LACY JOHNSON • EMMANUEL IDUMA • JON MOOALLEM • EMILY RABYEAU و دیگران

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Best American Travel Writing 2020