دانلود پی دی اف کتاب The Best American Short Stories 2020

[ad_1]

کورتیس سیتفلد در دوره آغازین خود با مجموعه بهترین داستان های کوتاه آمریکایی به یاد می آورد: “احساسی که من برای خواندن داستان های او احساس کردم این است که من گمان می کنم دیگران در ابتدا با گوش دادن احساس جاز می کنند.” “آن تنظیمات و موقعیت های دیگر و نظرات و روابطی که من از لحاظ احساسی پنجره داشتم.” دهه ها بعد ، ستینفلد با همین روحیه ملاقات کرد و داستان ها را برای نسخه امسال انتخاب کرد. نتیجه یک مجموعه قابل توجه و ظریف است که باعث زنده شدن دانشجویان عجیب دانشگاهی ، شخصیت های عمومی بد دهن ، پدربزرگ و مادربزرگ های سرسخت و مادرخوانده مرموز می شود. خواندن این داستان ها به معنای تجربه حمل و نقل و لذت کشف و تأیید است ، و درک اینکه داستان نویسی در آمریکا ادامه دارد. بهترین فروشگاه های کوتاه آمریکایی 2020 عایق TC BOYLE • EMMA CLINE • MARY GAITSKILL ANDREA LEE • ELIZABETH MACRACKON • ALEJANDRO PUYANA PILLIAM PEI SHIH • KEVIN WILSON و دیگران

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Best American Short Stories 2020