دانلود پی دی اف کتاب The Benedict Proposal : Church As Creative Minority in the Thought of Pope Benedict XVI

[ad_1]

چگونه کلیسا باید به ظهور عصر سکولار مسیحی پاسخ دهد؟ آیا باید به عقب برگردد؟ رسالت کلیسا در این زمینه چیست؟ بوم شناسی eucalistic جوزف Raetzinger مدلی را برای زندگی در ارتباط بین کمونیسم و ​​مأموریت فراهم می کند ، الگویی که تصویری سالم برای تصور و تصور تعامل کلیسا با مدرنیته فراهم می کند ، و تجسم ارتباطات مبلغین است. چشم انداز راتزینگر ، عمیقاً متأثر از واکنش های سنت بندیکت و سنت آگوستین درمقابل مشکلات روز خود ، دیدگاه بنیادی کلامی و عرفی مبنی بر ارتباط تبلیغی را که سیاست را منتقل می کند ، فراهم می کند. با توجه به خلقت ما ، از خدا تثلیث و برای آن ، پاسخهای اصیل به هدف فعلی و اتحاد جامعه مستلزم شهادت و دعوت کلیسا به عنوان یک اجتماع برای جهانیان است. راتزینگر استدلال می کند که می توان پرستش درست را به کلیساهای مسیحی و عادی مجهز کرد تا به س questionsالات وجودی افراد مدرن پاسخ دهد ، بسیاری از آنها به دلیل نگرانی از زندگی بدون حقیقت و اجتماع گرایی تا حدی فلج شده اند. شاید جامعه گرایی برای این مأموریت که توسط جنبش های عجیب و غریب جدید ، به ویژه شکلات ها زندگی می کند ، نمونه ای از این مسئله است که چگونه اقلیت خلاق راتزینگر می تواند با موفقیت این دوره سکولار را به پایان برساند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Benedict Proposal : Church As Creative Minority in the Thought of Pope Benedict XVI