دانلود پی دی اف کتاب The Behavioral Ecology of Efe Pygmy Men in the Ituri Forest, Zaire

[ad_1]

رابرت سی بیلی از مشاهدات خود از شانزده مرد Effe Pygmy در شمال شرقی زایر گزارش داد. بیلی از مارس 1980 تا ژانویه 1982 با مردان و خانواده های آنها در جنگل ایتوری شمالی زندگی و کار کرد – تحقیقات آنها بخشی از یک پروژه چند رشته ای به نام پروژه ایتوری بود. بیلی داده هایی را در مورد تولید غذا ، رفتار معیشتی ، تکنیک های شکار ، روابط بین شکارچیان و روستاییان و سایر جنبه های جامعه Effe ارائه می دهد. جان دی نوشته شده توسط شیث.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Behavioral Ecology of Efe Pygmy Men in the Ituri Forest, Zaire