دانلود پی دی اف کتاب The Beginnings of Religion : An Introductory and Scientific Study

[ad_1]

این کتاب که برای اولین بار در سال 1948 منتشر شد ، سعی دارد مقدمه ای معقول در مورد برخی از جنبه های پیچیده تحقیق علمی ارائه دهد. و ثانیاً ، برای ایجاد زمینه ای از ابتدای فرهنگی-اعتقادی و اعتقادی که می توان ادیان پیشرفته تری در برابر آن قرار داد. این کتاب تلاشی ارزنده و زود هنگام برای توضیح آغاز دین از دیدگاه علمی مدرن است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Beginnings of Religion : An Introductory and Scientific Study