دانلود پی دی اف کتاب The Beetle and Butterfly Collection – A Guide to Collecting, Arranging and Preserving Insects at Home

[ad_1]

“مجموعه سوسک و پروانه” یک راهنمای کلاسیک برای جمع آوری ، سازماندهی و حفظ حشرات مختلف در خانه است. با در نظر گرفتن آماتوری ، این شامل دستورالعمل های ساده و گام به گام است که برای هر کس که به جمع آوری و حفاظت از حشرات علاقه مند است بسیار ارزشمند خواهد بود. مطالب عبارتند از: “تنظیم و نگهداری بیتل ها و پروانه ها” ، “قسمت هایی از سوسک ها” ، “تاکسونومی” ، “لپیدوپترا ، یا پروانه ها و پروانه ها” ، “طبقه بندی پروانه ها” ، “لپیداریوم” ، “رئوس مطالب”. طرح هایی از سفارشات حشرات “و غیره. بسیاری از کتاب های قدیمی از این دست به ندرت گران هستند. با این اوصاف است که ما در حال بازنشر این جلد در یک نسخه جدید ، ارزان و مدرن با متن اصلی و آثار هنری هستیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Beetle and Butterfly Collection – A Guide to Collecting, Arranging and Preserving Insects at Home