دانلود پی دی اف کتاب The Becket List : An A-Z of First World Problems

[ad_1]

لیست بکت کاملا جدی نیست ، نوعی از “مشکلات جهانی” – نوعی از موارد که روزانه ما را گیج می کند. چگونه است که موسیقی آتونال ، ایستگاه های اتوبوس ، فیلم های وابسته و آویزهای کت می توانند ما را در چنین مقیاس بزرگی غرق کنند؟ یا افراد گذرنامه ، شعر مدرن ، یا تقریباً هر موردی که در اتاق خواب یک هتل معمولی پیدا می کنید؟ در آغوش گرفتن هم انسانهای بی جان – از آلن كیز گرفته تا Rörlplug – و هم انیمیشن (در بعضی موارد خوب) – از همسفرانتان گرفته تا هر پیشخدمت درجه سه كه روی زمین راه رفته است – این كتاب برای قداست شما ضروری است. به همین ترتیب ، یک سرویس سیگنال برای بشریت A تا Z گسترده تر فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Becket List : An A-Z of First World Problems