دانلود پی دی اف کتاب The Beauty of Preaching : God's Glory in Christian Proclamation

[ad_1]

زیبایی چه ارتباطی با بهبود پاره پاره شدن در کلیساهای ما دارد؟ به گفته مایکل پاسکوئرلو ، همه چیز. در میان کاکوفونی نقص سیاسی زشتی که امروز بر همه جا مسلط است – از جمله کلیسا – فقط خدا قدرت اتحاد و بهبودی را از طریق حقیقت و خوبی خود دارد ، که در زیبایی او آشکار شده است. و هر یکشنبه ، کسانی که در منبر هستند فرصت و مسئولیت دارند که در این زیبایی سهیم شوند. مایکل پاسکارلو با ردیابی این سنت طولانی که به آگوستین برمی گردد ، به تعریف نظری از زیبایی می پردازد که دارای قدرت افشای فوق العاده ای در جهان پس از مسیحیت است. کلیسایی که این زیبایی را منعکس می کند فقط جمع مردم نیست ، بلکه مکانی است که آفرینش جدید خدا در میان آفرینش های قدیمی ظاهر می شود ، آماده ساختن در صنعت اعتقادی موعظه خدا توسط یک کشیش است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Beauty of Preaching : God's Glory in Christian Proclamation