دانلود پی دی اف کتاب The Beautiful Shipwrecked Lady

[ad_1]

به نظر می رسد اسکات ، یک جوان سایه دار تحت فشار گذشته دشواری قرار دارد. او دوست دارد در یک سواری طولانی سوار بر اسب پناه ببرد. یک روز عصر او یک بدن را پیدا می کند که در ساحل حلقه می زند … اگنس روئیز نویسنده کتاب پرفروشی است که بیش از 370،000 نسخه از آن فروش رفته است. اولین رمان او “ما به عنوان قاتل هستیم” یک موفقیت بزرگ است و او برای بزرگسالان و جوانان می نویسد (Obli La Nuit، Lombre d’Enne Autre Vai، Mon Afreux Malot Baez، Pom-Pom Girls، Elias Spart). داستان های کوتاه او در مورد تحقیقات کارآگاه راشل توری نیز در اروپا و اقیانوس اطلس بسیار موفق بوده است. آنها به بسیاری از زبانها ترجمه شده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Beautiful Shipwrecked Lady