دانلود پی دی اف کتاب The Beautiful Place

[ad_1]

تعطیلات سرگرم کننده برای چهار دوست آنها را به منطقه ای می برد که مدت زیادی از آنها مراقبت نمی شود و تعطیلات سرگرم کننده آنها را به یک پروژه احیا تبدیل می کند. الکس ، رهی ، فینا و مین تصمیم می گیرند که آنها می توانند در مراقبت از زمین و مراقبت از محیط زیست ما نقش داشته باشند. آنها با کمک از همسایگان و دوستانشان ، همه جا حاضر ، همانند سازی را ادامه می دهند و وعده کمک به مادر طبیعت را می دهند. از روانشناس و نویسنده کارلی دبر و تصویرگر غیر عادی شین هندرسون ، یک داستان کاملاً ساده و احیا کننده در مورد نقش مهم محیط در زندگی ما و مراقبت از جهانی که در آن زندگی می کنیم ، آمده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Beautiful Place