دانلود پی دی اف کتاب The Battle of Lepanto

[ad_1]

امپراتوری عثمانی برای یک قرن پس از سقوط قسطنطنیه در سال 1453 ، از پیروزی های تقریباً ناگسستنی در اروپای شرقی و مدیترانه شرقی برخوردار بود. در سال 1571 ، جمهوری ونیز و پاپ پیوس پنجم با هم همکاری کردند تا اتحاد قدرت های اروپایی را متحد کنند ، تا با نیروی دریایی عثمانی در ازن و دریای مدیترانه مقابله کنند. این صدای “هولی لیگ” با مجموعه ای از الهامات متنوع و غالباً رقیب کار می کرد و تقریباً خراب شد ، اما برای لحظه ای کوتاه اختلافات خود را کنار گذاشت و جبهه واحدی را علیه ناوگان عظیم عثمانی در جنگ به راه انداخت. لپانتو نتیجه این نبرد عواقب گسترده ای را برای اروپا ، برای امپراتوری عثمانی و در واقع برای تاریخ جهان به دنبال خواهد داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Battle of Lepanto