دانلود پی دی اف کتاب The Battle of Ideas in the Labour Party : From Attlee to Corbyn and Brexit

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مصاحبه با اندیشمندان اصلی حزب ، به روشنی تحولات ایدئولوژیک و نمایشنامه های حزب کارگر در دهه های اخیر را توصیف می کند. این جنگ نبردهای توتمیک بین چپ و نرم را به تأخیر می اندازد ، دوره های عمده فرسودگی ایدئولوژیک و سردرگمی منفعلانه کارگران را بررسی می کند و تأثیرات کربنیسم را تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Battle of Ideas in the Labour Party : From Attlee to Corbyn and Brexit