دانلود پی دی اف کتاب The Battle of Britain Pocket Manual 1940

[ad_1]

در تابستان سال 1940 ، انگلیس به تنهایی ایستاد. به مدت سه ماه طولانی ، خلبانان جوان شجاع RAF هر روز پرواز می کردند و آماده دفاع از آسمان انگلیس در برابر حملات گسترده لوفت وافه بودند. آخرین خلبانانی که در نبرد انگلیس پرواز کردند هشتاد ساله است و سهم آنها در جنگ جهانی دوم بسیار به خاطر مانده است. این جیب شامل آموزش دستی ای است که این خلبانان جوان قبلاً داشته اند و تاکتیک های جنگ هوایی. آموخته است که در برابر مهاجمان آلمانی استفاده کند. همچنین شامل نقش خدمه زمینی ، سیستم های کنترل و فرماندهی ، دفاع ضد هوایی و رادار و تشخیص قرمز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Battle of Britain Pocket Manual 1940