دانلود پی دی اف کتاب The Basics of Idea Generation

[ad_1]

تولید مداوم و اجرای ایده ها برای ایجاد محیطی که موجب پیشرفت تکنیک های بهبود می شود بسیار حیاتی است. اصول تولید ایده یک رویکرد مقرون به صرفه است که می تواند به کارکنان کمک کند تا با استفاده از یک فرآیند پنج مرحله ای اثبات شده ، ایده های جدید را به طور مداوم شناسایی و پیاده سازی کنند. فرآیند با ایجاد یک بیانیه فرصت آغاز می شود. قبل از استفاده از ایده ، و سپس ارزیابی ایده ، از آنجا روش به عنوان ماده اولیه جمع می شود. اجرا آخرین مرحله است. نویسنده همچنین 20 وسیله را توضیح می دهد که به تکمیل هر مرحله همراه با راه حل هایی برای غلبه بر موانع خلاقیت کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Basics of Idea Generation