دانلود پی دی اف کتاب The Badger Game

[ad_1]

آینده ملت بر روی زادگاه یک شخص است. کالج فولفورد شکسته است. در یک تلاش ناامیدانه برای باز نگه داشتن درهای خود ، کالج مستقر در فلوریدا با مافیایی برای ایجاد یک برنامه بورس تحصیلی پیوست. این رویداد ، با گروه جدیدی از دانشجویان انتخاب شده توسط مافیا و یک برنامه درسی جدید مخفی همراه است. تعداد کمی از مردم این کالج هنرهای لیبرال را می شناختند ، اکنون محل اولین برنامه آموزش جنایی در کشور بود. این دانشجویان شجاع اکنون در یک سال انتخابات وارد سالهای ارشد خود در فولفورد می شوند. این طبقه از جنایتکاران به خوبی آموزش دیده اند تا در انتخابات کار کنند: نیمی برای کمپین دموکرات ها کار می کنند و نیمی دیگر برای مبارزات جمهوری خواهان. مهارت او در زمینه های فساد و استفاده از روش های آموخته شده در دوره های دیگر ، کار او کمک به انتخابات ریاست جمهوری به نفع نامزد دموکرات – معاون رئیس جمهور هارولد گریسولد است. اما هنگامی که معاون رئیس جمهور ربوده می شود و جایگزین جایگزین آن می شود ، در واشنگتن دی سی اوضاع بهم می ریزد. این مرد در کاخ سفید با چهره هال گریسولد کیست؟ مافیا چه خبر؟ و چگونه یک ویژگی قابل شناسایی می تواند همه را خراب کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Badger Game