دانلود پی دی اف کتاب The Bab and the Babi Community of Iran

[ad_1]

در سال 1844 ، یک بازرگان جوان شیرازی به سید گفت ، “علی-محمد خود را” دروازه “حقیقت (بابا) اعلام کرد و اندکی بعد آغازگر چرخه نبوی جدید بود. تماس پیام رسان وی تأثیر قابل توجهی در ایران و عراق گذاشت. بابی ها به عنوان تهدید مقامات دولتی و مذهبی تحت آزار و اذیت شدید قرار گرفتند و در سال 1850 بابا خود اعدام شد. در این بخش ، علمای برجسته اسلام ، بهائیت و تاریخ ایران زندگی و میراث را با هم بررسی کردند. از کودکی بابا تا تأسیس بهائیت و بعد از آن. از جمله سایر عناوین ، آنها می توانند شامل نوشته های بابی ، تفسیرهای قرآنی وی ، شرایط اجتماعی زمینه ساز آشوب بابی ، آثار شهید بابی شهید طاهری کوروتعال-ائون و بابل و بهائیان شرق شناس ادوارد گرانویل براون باشند. با. رساله.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bab and the Babi Community of Iran