دانلود پی دی اف کتاب The B on Your Thumb : 60 Poems to Boost Reading and Spelling

[ad_1]

“این مجموعه شامل 60 شعر است که به کودکان سه تا هفت ساله برای خواندن و یادگیری مانتراها کمک می کند.” کاش فکرش را می کردم. “صدا ، هجی یا قاعده خاصی را آموزش می دهد. با استفاده از ریتم و کلمه بازی ، آنها آگاهی واجی ، مهارت های تفکر و سواد را ارتقا می دهند. اما مهمتر از همه ، این کتاب خوانندگان جوان را با لذت و ظرافت زبان انگلیسی خوشحال می کند. این کتابی است که در آن کلمات دوست دارند بازی کنند ، جایی که حروف وقتی راهی پیدا نمی کنند از آن عبور می کنند. برای ساختن صدا و شوخی وجود دارد. برای یافتن تو ، یک جغد در کاسه تو. K را روی زانوی خود ملاقات کنید ، آماده سرگرمی است و با B در انگشت شست وحشت نکنید! مقدمه ای برای بزرگ شدن نحوه استفاده از کتاب را حکم می کند و در پایان فعالیت های گسترده به کودکان اجازه می دهد تا یادگیری خود را افزایش دهند. این شعرها به چهار دسته تقسیم می شوند – اصوات ، حروف و اسرار خاموش ، هجی و کلماتی که به نظر شبیه هم می آیند – شعرها عبارتند از: مشاهده با دو ais. داستان Alias ​​مهمترین داستان در Trenridiculus Phnnough از UffCerlyly C است. بسیار سرگرم کننده! B روی انگشت شست شما برای قفسه کتاب هر خانواده جوان ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The B on Your Thumb : 60 Poems to Boost Reading and Spelling