دانلود پی دی اف کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story

[ad_1]

یک داستان کوتاه در مورد یک ماشین کاشت با قدرت یخ اما داستانی که قلب شما را گرم می کند. لورنزو قبلاً قطعه ای از قلب من را داشت وقتی Rounders: Children of the Gods را خواندم ، اما یادگیری کمی بیشتر در مورد اینکه چقدر عظیم و پر از احساسات خوب در مورد قلب او است ، من را بیشتر مسحور می کند. خوشحالم که من این داستان کوتاه را قبل از کریسمس خواندم و فکر کردم که چگونه هنوز می توانیم چنین عشقی را پیدا کنیم – نوعی که هرگز در عوض چیزی نمی خواهد و همیشه می بخشد – تخیل و زندگی واقعی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story