دانلود پی دی اف کتاب The Awakened Life

[ad_1]

زندگی بیدار دعوت به سفری طولانی است. این دعوت از مردم خدا است که با هم جمع شوند و برای بیداری بزرگ بکارند. عبور ، احیا یا تجدید روحانی یا طراوت نیست ، بلکه کاملاً بیدار است. وقت آن است که ما تشخیص دهیم که نهادهای حکمرانی ، آموزش و پزشکی به همان اندازه در جهان ما ضروری هستند که توانایی تأمین نیازهای ناامیدکننده اطراف را ندارند ، حتی به صورت ترکیبی از آنها برخوردار نیستند. فقط در یک مقیاس گسترده ، بیداری گسترده رحمت ، لطف و عشق همه جانبه خداوند می تواند امیدوار باشد که بتواند تفاوت لازم را در جهان ما ایجاد کند. برخی از دوستان یا حتی کل کلیسای خود را جمع کنید و به این سفر بیداری بپیوندید زیرا جدی والت ما را از طریق پیشگویی های باستانی پر از خرد و چالش برای عصر حاضر در یک مسیر روزانه قدم می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Awakened Life