دانلود پی دی اف کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa

[ad_1]

1924 ، نزدیک پاریس. جوزف با آدل حل و فصل شده است … اما هنوز آرزوهای پرواز دارد. با این حال با مجوز جدید خلبانی ، او فاقد تجربه جدی بودن ایرلاین ها از او است. او با کسالت و ناامیدی شغلی را قبول می کند که یک سیرک پرنده برای سیرکی مجروح ایستاده است. اگرچه بسیار خطرناک است ، و علی رغم مخالفت های آدل ، او آن را فرصتی برای افزایش زمان پرواز می داند – و اولین قدم برای رسیدن به یک خلبان حرفه ای است. هدف او پیوستن به سرویس پست هوایی جدید است که توسط Latecoire اداره می شود و بعداً به Aeropostale معروف شد. صاحب آن قصد دارد خدمات خود را از تولوز به داکار گسترش دهد – پروژه ای مملو از خطر … و هیجان!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa