دانلود پی دی اف کتاب The Author of Himself : The Life of Marcel Reich-Ranicki

[ad_1]

مارسل رایش-رانکی به دلیل ‘زندگی پاپ’ نامه های آلمانی ، به خاطر داستان زندگی بدون سن و زندگی حرفه ای خود بسیار مشهور است. زندگینامه او یک باره یک داستان جذاب ماجراجویی ، روایتی غیرمعمول از روابط آلمان و یهودیان ، شایعه ای شخصی در فرهنگ آلمان است و نامه ای عاشقانه به ادبیات است. زندگی رایش-رانیکی برای او بدبختی را از کودکی طبقه متوسط ​​به اوج یک شخصیت روشنفکر رساند. وی در سال 1920 در لهستان و در خانواده ای یهودی متولد شد و در کودکی به برلین رفت. در آنجا علاقه و علاقه خود را به ادبیات کشف کرد و رابطه پیچیده ای با فرهنگ آلمان آغاز کرد. در سال 1938 ، خانواده اش به لهستان بازگردانده شدند ، جایی که اشغال آلمان او را مجبور به ماندن در گتو ورشو کرد. رایش-رانیکی به عنوان عضوی از مقاومت یهودیان ، مترجم شورای یهودیان و شخصی که شخصاً شرایط غیرانسانی گتو را تجربه کرده بود ، به وحشیگری نازی ها به سطح چشم پرنده و مردمی دست یافت. روایت او در این قسمت با دقت و هوشمندی نوشته شده است ، یکی از جذاب ترین و چشمگیرترین وقایع است. او با همسرش فرار کرد و دو سال را در زیرزمین دهقانان لهستانی مخفی کرد – اتفاقی که بعداً در گونتر گراس جاودانه شد. پس از آزادی ، او به عضویت حزب کمونیست درآمد و از آن جدا شد و به طور موقت زندانی شد. او شروع به نوشتن کرد و خیلی زود مهمترین منتقد لهستان در ادبیات آلمان شد. هنگامی که رایش-رنکی در سال 1958 به آلمان بازگشت ، ظهور او یک شهاب سنگ بود. به طور خلاصه ، او به عنوان رئیس بخش ادبی روزنامه پیشرو و مجری برنامه تلویزیونی خود ادعای شهرت و شهرت ملی کرد. او اغلب با لهجه های جسورانه خود مخاطب را مسحور می کرد و قدرت خود را در ساختن و یا شکستن حرفه نویسندگی افزایش می داد. لیست دوستان و دشمنان وی ، از جمله گراس و هاینریش بوئل ، به سرعت گسترش یافت و شامل هر بازیگر با نفوذی در صحنه ادبیات آلمان شد. این امر ، همراه با انتقاد عمیق وی ، خاطرات وی را به راهنمای ضروری فرهنگ معاصر آلمان و همچنین تاریخچه شاهد عینی برخی از مهمترین وقایع قرن بیستم تبدیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Author of Himself : The Life of Marcel Reich-Ranicki