دانلود پی دی اف کتاب The Audacity to Be Queen : The Unapologetic Art of Dreaming Big and Manifesting Your Most Fabulous Life

[ad_1]

EPIF LIFE STARTS شما اینجا است. هر زنی یک ملکه باقی می ماند ، که در تماس خود اعتماد به نفس ، خوش اخلاق و صریح دارد. او جسور و بی ادعا است. او که به دلیل ارتباط معنوی و ذات زنانه خود جذب شده است ، برای نشان دادن خواسته ها و تحقق هدفش ، به سراغ شاکتی می رود. دوران زنان نامرئی به پایان رسیده است. زمان ملکه شدن شما فرا رسیده است. در جسارت برای ملکه شدن ، مربی توانمند سازی و موفقیت زنان ، جینا دیوی ، زنان مدرن را دعوت می کند تا از امکانات بی پایان مناسب برای ما استقبال کنند. از نظر مالی ، جسمی و اجتماعی – و به خودمان اجازه می دهیم تا از مشعل عقب دور شویم و به بزرگی خود قدم بگذاریم. روزهای نفی خود و خواسته های ما در اینجا به پایان می رسد. اکنون نباید وانمود کنیم که چیزی غیر از درخشان ، توانمند و درخشان هستیم. جهان برای ساختن قدرت ، بالا بردن استانداردها و کمک به استعدادهای ما مانند گذشته به زنانی مانند ما نیاز دارد. وقتی زنی ملکه شدن را انتخاب می کند ، همه از آن بهره مند می شوند. The Audacity to be cuven با خلق و خوی درخشان ، مرواریدهای زیبای خرد و داستانهای زنده از پیروزی های غیرمنتظره ، شما را به سفری می برد تا از درون ملکه را توانمند کنید. Gina DVE مراحل ، تمرینات ، مراقبه ، دعا و ژورنال را برای از بین بردن انواع اعتماد به نفس و خود شکنی عنوان کرده است تا بتوانید بهترین نسخه خود را کشف کنید. فقط با موقعیت ملکه می توانید تماس خود را کامل کنید ، و در این لحظه حساس ، زمان مهم است. ملکه اکنون پیر شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Audacity to Be Queen : The Unapologetic Art of Dreaming Big and Manifesting Your Most Fabulous Life