دانلود پی دی اف کتاب The Atlas of Lost Beliefs

[ad_1]

Arundhati Subramaniam ، شاعر و ویراستار شاعر و ویراستار شعر Hoskote در وب سایت Poetry International ، مشاهده می کند: استعاره های هاسكوت بسیار ظریف ، نورانی و نفسانی هستند و ویژگی صناعی را با اشتیاق تركیب می كنند و هر شعر را به تجربه ای چند بعدی و چند بعدی تبدیل می كنند. رانجیت هوسکوته متعلق به نسل جوان شاعران هندی است که از اوایل دهه 1990 انتشار آثار خود را آغاز کردند. . او نویسنده شش مجموعه شعر است: منطقه حمله ، شاگرد نقشه شناس ، آرشیو خواب پیاده ، کارهای ناپدید شده: شعرهای جدید و منتخب 1985–2005 ، زمان مرکزی و اطلس باورهای گمشده. هوسكوته به عنوان یك سنت شعر هندی آنگلوفون دیده شده است كه از طریق تركیبات عمده شعر توسط Dom Moras ، Nisim Ezekiel ، AK Ramanujan و دیگران تأسیس شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Atlas of Lost Beliefs